Ligging van Sournia

Sournia

Geografische gegevens:

De eerste sporen van bewoning in Sournia zijn keltisch, maar het gebied werd waarschijnlijk reeds lang voordien bewoond . De eerste verwijzing naar het dorp zelf is te vinden in een document uit 960 waarin staat dat Seniofred, graaf van Cerdagne (die het graafschap van Fenouillèdes, waartoe Sournia behoorde, bezat) door testament zijn bezittingen van Sournia aan de abdij St Michel de Cuxa afstaat.